Zakładanie przydomowej oczyszczalni w świetle przepisów

Budowa oraz wykorzystanie przydomowej oczyszczalni ścieków związana jest z dużą ilością przepisów, które zamieszczone są w różnych ustawach i rozporządzeniach. Dotyczą one minimalnych odległości od elementów przydomowej oczyszczalni ścieków, wymagań podczas wprowadzania oczyszczonych ścieków do środowiska oraz czynności, które należy podjąć jeszcze przed budową. Jak przygotować się do inwestycji?

 

Minimalne odległości od urządzeń terenowych

Przydomowa oczyszczalnia ścieków w terenie wymaga zachowania minimalnych odległości od urządzeń terenowych, określonych w przepisach prawnych. Przede wszystkim w Rozporządzaniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z przepisami minimalna odległość studni wody pitnej od elementów przydomowej oczyszczalni ścieków wynosi od 15 metrów do 30 metrów (w zależności od tego, o który element chodzi). Odległość od okien i drzwi budynków, w zależności od rodzaju budynku i pojemności zbiornika wynosi od 5 do 30 metrów. Przydomowa oczyszczalnia musi być oddalona od sąsiedniej działki, drogi lub ciągu pieszego minimum o 2 metry. Wartość ta ulega zwiększeniu, w zależności od typu budynku i pojemności zbiornika. Przepisy regulują również minimalne odległości od dopodziemnej infrastruktury technicznej: metr od kabli telekomunikacyjnych, w zależności od daty wbudowania przyłącza gazowego od 0,5 do 3 metrów, 0,8 metrów od bali elektrycznych i 1,5 metra od wodociągów.

 

Zalecenia dotyczące lokalizacji

Zalecenia związane z lokalizacją przydomowej oczyszczalni nie wynikają wprost z żadnych przepisów. Mogą jednak oszczędzić kłopotów lub obniżyć koszty podczas eksploatacji – warto w tym temacie poradzić się doświadczonych pracowników. Zbiornik należy umieszczać minimum 3 metry od roślin z rozbudowanym systemem korzeniowym. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia korpusów zbiorników plastikowych lub betonowych w wyniku uszkodzeń mechanicznych powstałych od parcia lub migracji korzeni. Należy też unikać umieszczenia urządzenia odprowadzającego ścieki do gruntu w niecce terenu, gdzie spływają okoliczne wody opadowe lub roztopowe. Może to bowiem doprowadzić do niepotrzebnego obciążenia hydraulicznego systemu odprowadzającego ścieki oraz do zalewania korpusu zbiornika i wydostawania się ścieków ze zbiornika. Podejmując decyzję o lokalizacji zbiornika oczyszczalni, należy przewidzieć konieczność okresowego dojazdu wozu asenizacyjnego, który opróżni zbiornik. Alternatywą dla dojazdu w bezpośrednie okolice zbiornika jest jego wyposażenie w króciec ssawny ze złączem typu strażackiego. Pozwoli to na opróżnienie zbiornika bez konieczności dojazdu. Trzeba jednak pamiętać, aby zapewnić spadek rury ssawnej umożliwiającej spływ resztek ścieków z powrotem do zbiornika. Zabezpieczy to przed powstawaniem zatorów lub rozszczelnieniem rury w wyniku działania mrozu.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków musi spełniać dodatkowo wymagania w zakresie redukcji zanieczyszczeń i ilości próbek ścieków. Należy też pamiętać o spełnieniu wymagań formalnych związanych z budową, uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego i zgłosić rozpoczęcie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. W przeprowadzeniu całej procedury pomoże profesjonalna firma, która zaznajomi również z wszystkimi kosztami budowy i eksploatacji.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.